Калкулатор на заплати
Икономическа дейност Натиснете тук...
Длъжност / професия Натиснете тук...
Дейност:   Код:
Професия:    Код:
Натрупан до момента трудов стаж:
Години: Месеци: Дни:
 
Работно време в часове:
Попълнете брутно, основно или нетно възнаграждение:
Основно възнаграждение Изчисли   Общо осигуровки за работодателя 0.00
Клас прослужено време 0.00   Общо разходи за работодателя 0.00
Брутно възнаграждение Изчисли   Общо удръжки от работника 0.00
Осигуровки за сметка на работодателя (18.52 %) 0.00   Всичко осигуровки + данъци 0.00
Фонд трудова злополука (0.00 %) 0.00  
Осигуровки за сметка на работника (13.78 %) 0.00   Бележки:
Данък общ доход (10.00 %) 0.00  
Изчисли